อนุทิน 26773 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

  ติดต่อ

ได้รับ email แจ้งข่าวให้ไปร่วมงานศพ อดีตรองอธิการบดี มข และท่านเคยเป็น  อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข ปัจจุบันท่านทำธุรกิจส่วนตัว 

ขอให้ท่านไปสู่สุคติด้วยเถิด

ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพ ดร.อินทรชัย หอวิจิตร
ที่วัดหนองแวง เมืองเก่า ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2551 เวลา 16.00 น.

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)