อนุทิน 26773 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

ได้รับ email แจ้งข่าวให้ไปร่วมงานศพ อดีตรองอธิการบดี มข และท่านเคยเป็น  อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข ปัจจุบันท่านทำธุรกิจส่วนตัว 

ขอให้ท่านไปสู่สุคติด้วยเถิด

ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพ ดร.อินทรชัย หอวิจิตร
ที่วัดหนองแวง เมืองเก่า ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2551 เวลา 16.00 น.

เขียน 15 Nov 2008 @ 16:23 () แก้ไข 16 Nov 2008 @ 09:27, ()


ความเห็น (0)