อนุทิน 26751 - wwibul

wwibul

เพิ่งไปเจอว่า มีอนุภาคที่พฤติกรรมอยู่ระหว่างสองหมวด คือหมวด fermion (Fermi-Dirac particle) และหมวด boson (Bose-Einstein particle) ด้วย เรียกว่า anyon โดยเกิดปรากฎการณ์นี้ในระนาบสองมิติ

Fermion เป็นกฎของสิ่งที่ไม่ชอบอยู่ปะปนกับคนอื่น เช่น อิเล็กตรอน ก็มีกฎเรื่องการไม่ยอมอยู่ร่วมสถานะ quantum เดียวกันกับอิเล็กตรอนตัวอื่น

Boson เป็นกฎของการชอบอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ เป็นฝูง เช่น โฟตอน (หรือ "แสง" ที่เรารู้จักกัน)

แม้เพิ่งค้นพบ แต่ก็มีคนหัวใส ออกแบบ quantum computer ทางทฤษฎีที่อิงกับปรากฎการณ์ที่เกี่ยวกับอนุภาคนี้รอท่าไว้ก่อน

ในแวดวงวิทยาศาสตร์ เป็นเรื่องปรกติ ที่มองไปหลายขั้นล่วงหน้า ดังตัวอย่างของ difference engine ของ Babbage ที่เขาเสนอแนวคิดการออกแบบฮาร์ดแวร์ และเคาตน์เตส Ada Lovelace เขียนโปรแกรมสำหรับรัน โดยเครื่องจริงยังไม่เคยมีอยู่ในโลก

เขียน 15 Nov 2008 @ 11:49 () แก้ไข 15 Nov 2008 @ 20:59, ()


ความเห็น (0)