อนุทิน 26748 - pkaek

pkaek

13พฤศจิกายน2551

แผนกการพยาบาลอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน(หน่วยงานที่ได้รับโอกาส คือ อีอาร์และหอผู้ป่วยTrauma)รับการตรวจเยี่ยมจากสภาการพยาบาลฯ

มุ่งเน้นการตรวจเยี่ยมในหมาวดที่2การปฏิบัติการพยาบาล โดยให้ผู้ปฏิบัติงานตอบสิ่งที่ตนเองเข้าใจและปฏิบัติ ดังนั้นดิฉันเองมีหน้าที่ลุ้นและให้กำลังใจน้องๆ และสรุปประเด็นที่จะต้องหาโอกาสพัฒนา

คำถาม

1.การคัดกรองผู้ป่วยทำอย่างไร

2.พยาบาลรู้ได้อย่างไรว่าผู้ป่วยคนไหน ด่วน/รีบเร่ง หรือ ไม่รีบเร่ง

3.ทำอะไรก่อนระหว่าง หยิบใบคัดกรอง(สีแดง เหลือง เขียว)กับการดูผู้ป่วย

4.คัดกรองแล้วผู้ป่วยไปไหน

5.ผุ้ป่วยมารอตรวจนานเท่าไร

6.ถ้านานเกินเวลากำหนดพยาบาลทำอะรบ้าง

7.ปัญหาของผู้ป่วยรอตรวจมีอะไร พยาบาลแก้ปัญหาอย่างไร

8.ปัญหานี้หัวหน้าช่วยอย่างไร

9.ผู้ป่วยนอนรอตรวจจะรู้อย่างไรไม่ฉีดยาผิดคน

10.จำเป็นต้องเก็บยาปฏิติชีวนะไว้ที่อีอาร์หรือไม่ เวลาที่รอได้เท่าไหร สามารถเบิกยาด่วนได้หรือไม่

11.เตียงไหนที่จะบอกว่าจะใช้กู้ชีพในผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องการการซีพีอาร์

สรุปคำตอบ คือ สิ่งที่ผู้ปฏิบัติเข้าใจจะอธิบายวิธีการทำงานใหผู้เยี่ยมตรวจจากสภาการพยาบาลรับทราบ ก็จะบ่งบอกสมรรถะของผู้ปฏิบัติรายบุคคลและเป็นการอธิบายถึงวางระบบสู่การปฏิบัติอยุ่ในระดับใด

จากการสังเกตและลุ้นคำตอบ พอสรุปได้ว่าพยาบาลมีความตั้งใจ ทั้งการปฏิบัติที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง แต่เข้าใจหลักการ แต่สำหรับวิธีการ ยังต้องการตัวอย่างการปฏิบัติที่ชัดเจนมากเพิ่มขึ้น เพราะการเข้าถึงเรื่องการพยาบาลแบบองค์รวม การSharingกับผู้ใช้บริการ อาจยังไม่สามารนำมาปฏิบัติในเชิงรูปธรรมได้ตามมารตรฐานของสภาการพยาบาล อะไรประมาณนั้น 

เนื่องจากมีช่องว่าง เรื่อง สมรรถนะ ทั้งด้านความรู้ ทักษะ ซึ่งมีข้อแนะนำการปิดช่องโหว่นี้ คือ การพัฒนาผู้นำการพยาบาล หรือผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

เขียน 15 Nov 2008 @ 10:43 ()


ความเห็น (0)