อนุทิน 26743 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

@26720 นึกถึงตอนไป mobile unit ที่เขาค้อ มีเจ้าของไร่ผักที่นั่น ตั้งใจทำผักอินทรีย์ขาย เขียนป้ายว่า "ผักอินทรีย์" ปรากฎว่าขายไม่ได้เลย คนไม่รู้จัก อ.ท่านหนึ่งแนะนำให้เปลี่ยนชื่อเป็น "ผักปลอดสารพิษ" ปรากฎว่าคนซื้อตรึมเลย 555 ตกลงว่าคนรู้จักผักปลอดสารพิษมากกว่าผักอินทรีย์ ซึ่งจริงๆคนละเรื่องเลย ผักอินทรีย์จะปลอดภัย 100% ส่วนผักปลอดสารพิษ จะไม่ปลอดภัย 100%

เขียน 15 Nov 2008 @ 09:43 () แก้ไข 15 Nov 2008 @ 10:31, ()


ความเห็น (0)