อนุทิน 26739 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

@26728 output+feedback = an input on the way out + a way of burying complaints in an orderly manner :)

เขียน 15 Nov 2008 @ 09:03 () แก้ไข 15 Nov 2008 @ 09:06, ()


ความเห็น (0)