อนุทิน 26732 - ajankoy

ajankoy

วันนี้ตรงกับวันพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระพี่นางเธอฯเวลา 14.30 น. ต้องไปร่วมพิธีทางศาสนาที่วัดปากท่อร่วมกับบรรดาข้าราชการ พ่อค้า ประช่าชนทุกหมู่เหล่า ต้องสวมเครื่องแบบเต็มยศไว้แขนทุกข์และให้ไปร่วมพิธีเผาดอกไม้จัทน์เวลา 22.00 น. ตามพิธีใหญ่ที่ทุ่งพระเมรุสนามหลวง ส่วนพิธีสวดตอนหัวคฎ่ต้องสวมปรกติขาวไว้แขนทุกข์เช่นกัน...แจ้งเวียนหนังสือราชการไปแล้วให้สมาชิก กศน.ปากท่อไปร่วมแสดงความจงรักภักดีส่งเสด็จสู่สววรณคาลัย..ในพระองค์ท่านที่สร้างคุณุปการด้านการศึกษาตลอดชีวิต..เช่นศศช ศุนย์การศึกษาชุมชนในเขตภูเขาที่รับพระราชทานต่อเนื่องจากสมเด็จย่า แม่ฟ้าหลวงของปวงชาวไทยที่ทำให้คุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขาและชายขอบมีคุณภาพชีวิตที่ดีเช่นทุกวันนี้ กล่าวคือ  อ่านออกเขียนได้ มีอาชีพ ไม่ย้ายถิ่น และไม่สร้างปัญหากับสังคมเลิกทำผิดกฏหมาย ปลูกฝิ่นทำลายป่า ขนยาเสพติดตามแนบตะเข็บชายแดนเพื่อนบ้านหลายจังหวัดรวมถึง ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี

เขียน 15 Nov 2008 @ 06:30 ()


ความเห็น (0)