อนุทิน 26678 - นาง พรรณา ผิวเผือก

  ติดต่อ

อีโมะโตจัง 

จากมติชนสุดสัปดาห์ ประจำวันที่ 16 - 22 พ.ย. 2550 ของธเนศร์  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา หน้า 23

- -  คนบังวะ 

อยากรู้ภาษาญี่ปุ่น

  เขียน:  

ความเห็น (0)