อนุทิน 26669 - wwibul

wwibul

@26658 อาจารย์ครับ ผมเสนอว่า ให้ทีม content ของอาจารย์ ลองเขียนบล็อกเรื่อง กฎหมายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้ใช้บริการที่ "เขียน" ลง net ว่า มีประเด็นที่สำคัญอะไรบ้าง

ทำเป็นเรื่องยาวก็ได้ครับ เพราะจริง ๆ แล้ว มีกฎหมายอื่นมาเกี่ยวข้องด้วย ถือโอกาสรวบไปเลยก็ดี เข้าใจว่า น่าจะยาว เป็น series โดยอาจจะเลือกจากมุมมองของผู้ดูแลระบบที่เจอบ่อย หรือที่รุนแรง

เรื่องนี้ ช้าหรือเร็วก็ต้องเขียน มิสู้เขียนให้เร็วขึ้น

เขียน 14 Nov 2008 @ 12:55 () แก้ไข 14 Nov 2008 @ 21:47, ()


ความเห็น (0)