อนุทิน #26669

  ติดต่อ

@26658 อาจารย์ครับ ผมเสนอว่า ให้ทีม content ของอาจารย์ ลองเขียนบล็อกเรื่อง กฎหมายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้ใช้บริการที่ "เขียน" ลง net ว่า มีประเด็นที่สำคัญอะไรบ้าง

ทำเป็นเรื่องยาวก็ได้ครับ เพราะจริง ๆ แล้ว มีกฎหมายอื่นมาเกี่ยวข้องด้วย ถือโอกาสรวบไปเลยก็ดี เข้าใจว่า น่าจะยาว เป็น series โดยอาจจะเลือกจากมุมมองของผู้ดูแลระบบที่เจอบ่อย หรือที่รุนแรง

เรื่องนี้ ช้าหรือเร็วก็ต้องเขียน มิสู้เขียนให้เร็วขึ้น

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)