อนุทิน 26668 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  ติดต่อ

  • เดินทางเข้าโรงเรียนแต่เช้า หมอกลงบ้าง ถึงโรงเรียนก่อนสองโมง เตรียมทำกิจกรรมหน้าเสาธง
  • นำอ่านคำสดุดีที่กระทวงศึกษาธิการถวายพระสมัญญานามพระพี่นาง และแจ้งนักเรียน ครู เรื่องงานพระราชพิธีพีราชทานเพลิงพระศพ
  • สิบโมงตรวจสอบความเรียบร้อยการเปิดซองสอบราคาเช่าซื้อคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบเครื่องตัวอย่างที่ร้านนำมาเสนอ มีหลายอย่างที่ต้องปรับเพิ่ม
  • เย็นคาบที่เจ็ดจะประชุมนักเรียนและครู นำภาพกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนไปให้ดู
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)