อนุทิน #26661

  • จัดการเรื่องยืนยันการประชุมกับ สสส. ที่พิษณุโลกแล้ว
  • ติดต่อเรื่องการเดินทางงานประชุม internation e-learing ของ Thai Cyber University แล้ว
เขียน:

ความเห็น (0)