อนุทิน #26626

  • ผู้ใดฆ่าสัตว์ พูดเท็จ ลักทรัพย์
  • ประพฤติล่วงเกินภรรยาผู้อื่น
  • ดื่มสุราเมรัยเป็นนิจ
  • ผู้นั้นนับว่าขุดรากถอนโคนตนเองในโลกนี้ทีเดียว
  • พุทธวจนะ..ธรรมรักษาทุกๆคน
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)