อนุทิน 26623 - มัทนา

มัทนา

คนดีอย่างไร? อย่างไรที่เรียกว่าคนดี?

หลังจากที่ไคร่ครวญมานาน ได้ตอบกับตัวเองมาหลายปีแล้วว่า

ดี  = คิดและกระทำกรรมที่เจตนาว่าเป็นประโยชน์โดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสรรพสิ่ง (มองเห็นภาพรวมในทุกมิติ)

ไม้บรรทัดเป็นเพียงข้อตกลงในสังคมหรือกลุ่มศาสนา เป็นเพียงตัวลดความเสี่ยงให้เกิดสิ่งที่มีโทษต่อสรรพสิ่ง จากประสบการณ์ของมนุษย์ที่ผ่านมา ไม้บรรทัดมีประโยชน์ แต่ก็ให้ใช้ให้ตามอย่างมีวิจารณญาณ ให้รู้ที่มาของแต่ละไม้บรรทัดด้วย

เขียน 13 Nov 2008 @ 22:14 ()


ความเห็น (0)