อนุทิน #26595

พี่ Sasinand  @26594 

Q: คนดีอย่างไร? อย่างไรที่เรียกว่าคนดี?

A: สีเลน  สุขติ  ยนฺติ  สีเลน  โภคสมฺปทา สีเลน  นิพฺพุติ  ยนฺติ    ตสฺมา  สีลํ  วิโสธเย

(รอพระอาจารย์มาแปล?) พระอาจารย์ไม่หลงกล มาแปลให้

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)