อนุทิน 26595 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

พี่ Sasinand  @26594 

Q: คนดีอย่างไร? อย่างไรที่เรียกว่าคนดี?

A: สีเลน  สุขติ  ยนฺติ  สีเลน  โภคสมฺปทา สีเลน  นิพฺพุติ  ยนฺติ    ตสฺมา  สีลํ  วิโสธเย

(รอพระอาจารย์มาแปล?) พระอาจารย์ไม่หลงกล มาแปลให้

เขียน 13 Nov 2008 @ 17:28 () แก้ไข 17 Nov 2008 @ 08:24, ()


ความเห็น (0)