อนุทิน 26588 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

พูดคุยในวงสนทนา

"เราอยากมีบุคลากร ที่รักเพื่อนมนุษย์ - จิตปัญญา"????

เกิดคำถาม(จากคำถาม พยาบาลคนหนึ่งจาก มมส.ที่ถามในวงสนทนา)

  • คนดีอย่างไร? อย่างไรที่เรียกว่าคนดี?
  • การพัฒนาจิต มองถึงระดับไหน ...
  • การสื่อสาร? การสื่อสารความดี (จับมือ โอบไหล่ ส่งกระแสจิต)
  • การสื่อสารไม่สำเร็จ...เพราะอะไร (เรามีขยะประสบการณ์เก่าๆที่ทำความสะอาดไม่ออก หรือ?)
  • ทำอย่างไรให้ทุกคนเห็นคุณค่าของของตนเอง มีความภูมิใจในตัวเอง..? AI กับตนเอง
  • การมี "คู่หู" ช่วยเสริมพลังการทำสิ่งดีๆ ของตนเองได้หรือไม่ (ข้อสังเกตจากข้อมูลถอดบทเรียน HHC. ๔ ภาค)

คำถามเล็กๆเหล่านี้ เป็นคำถามที่ ส่วนหนึ่ง ต้องขบคิดเพื่อหาคำตอบ และส่วนหนึ่งคือคำถามท้าทายที่เราต้องค้นหา)

ส่วนหนึ่งของ humanized health care - HHC. ครับ

 

------------

หมายเหตุจากวงสนทนา ที่ มสช. ประเด็น "จิตปัญญา - จิตอาสา"

เขียน 13 Nov 2008 @ 16:03 ()


ความเห็น (0)