อนุทิน 26587 - a l i n_x a n a =)

@26585 --คุณเอก..can do สบายมาก..มีความสามารถและได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และนำมาพัฒนาต่อไปยังผู้อื่น(ถนัดอยู่แล้ว) กับบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายอาชีพอยู่เสมอๆ....จากพระราชดำรัสนั้น เชื่อแน่ว่า ผู้ที่ปฏิบัตินั้นจิตใจรุ่งเรืองผ่องใสสบายใจแน่นอน..

เขียน 13 Nov 2008 @ 16:02 ()


ความเห็น (0)