อนุทิน #26587

  ติดต่อ

@26585 --คุณเอก..can do สบายมาก..มีความสามารถและได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และนำมาพัฒนาต่อไปยังผู้อื่น(ถนัดอยู่แล้ว) กับบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายอาชีพอยู่เสมอๆ....จากพระราชดำรัสนั้น เชื่อแน่ว่า ผู้ที่ปฏิบัตินั้นจิตใจรุ่งเรืองผ่องใสสบายใจแน่นอน..

  เขียน:  

ความเห็น (0)