อนุทิน 26585 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ตอนนี้ที่ ห้องประชุม มสช.(มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ)

เรากำลังพูดคุยกันถึงเรื่่อง "จิตอาสา" และ การค้นหาเมล็ดพันธุ์ที่ดี ในบุคลากรทางการแพทย์  เป็นการสรุป แลกเปลี่ยนระหว่าง facilitator กับ นักวิชาการผู้ปฏิบัติหลากวิชาชีพ (แพทย์ นักศิลปะ พยาบาล NGOs )

คุย - ถก กันถึง คนดี กับ ระบบสุขภาพ

คนที่รักเพื่อนมนุษย์ อ่อนโยนในจิตวิญญาณ ผสานความรักระหว่างมนุษย์และผู้ร่วมโลกด้วยกัน จากตนเองสู่ จิตปัญญา

มุมมองของแต่ละท่านน่าสนใจมากครับ

อาจารย์จาก มอ. เสนอให้เขียนหนังสือ เกี่ยวกับ ทักษะการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง ยกระดับจิตวิญญาณ จากงานถอดบทเรียนฯ

 

เขียน 13 Nov 2008 @ 15:41 () แก้ไข 13 Nov 2008 @ 15:42, ()


ความเห็น (0)