อนุทิน 26579 - a l i n_x a n a =)

"...ขอให้พิจารณาให้ดีๆว่า ถ้าเรามีความระมัดระวังตัวอยู่เสมอในการทำอะไร ด้วยกาย ด้วยการพูดอะไรด้วยวาจาและแม้แต่คิดด้วยใจ ให้สำรวจกายวาจาให้ดี และปฏิบัีติต่อไปในทางที่เจริญ ในทางที่เกื้อกูลต่อผู้อื่น ก็เป็นประกันว่า อนาคตของท่านจะรุ่งเรืองขึ้น ทั้งใจกาย ทั้งในใจ โดยเฉพาะทางใจนี่ก็จะรุ่งเรือง เพราะว่าจิตใจก็ผ่องใสมีความสบายแน่นอน.." พระราชดำรัส พ.ศ. 2525 พ่อหลวงของเรา

เขียน 13 Nov 2008 @ 15:05 ()


ความเห็น (0)