อนุทิน 26567 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"ในครอบครัวเรา ความรับผิดชอบเป็นของที่ไม่ต้องคิดเป็นธรรมชาติ สิ่งที่สอนอันดับแรกคือ เราทำอะไรให้เมืองไทย..."
                                        

เป็นความตอนหนึ่งจากพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯซึ่งสะท้อนถึงพระปณิธานแน่วแน่ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศไทย-พสกนิกรไทย นับแต่เสด็จกลับมาประทับในไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ จวบจนเสด็จสู่สวรรคาลัยเมื่อ ๒ ม.ค. ๒๕๕๑

"...นอกจากจะอบรมแบบนี้แล้วได้อบรมให้พวกเรามีสัจจะ เราไม่เคยพูดปดเลยสักคนและเป็นนิสัยของทุกคน และเราจะมีความจริงใจอยู่ด้วย เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นว่าสำคัญที่สุดที่ทรงอบรมมา"...(จากเรื่องที่อยากจะเล่า..มติชน ๘ ม.ค๒๕๕๑)

  • หลักปฏิบัติเพื่อเป็นทางสู่สวรรคาลัย

  • ของสมเด็จพระพี่นางฯ

  • ควรที่เราคนไทยทั้งหลายจะต้องเรียนรู้

  • อย่างจริงจังเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง

  • ธรรมรักษา

เขียน 13 Nov 2008 @ 13:45 () แก้ไข 13 Nov 2008 @ 13:54, ()


ความเห็น (0)