อนุทิน 26561 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

Mr.Juha บอกว่า

ใน ST. (Southern Thailand.)ปัญหาหนักหนากว่า Aceh  ถึง   5  เท่า

และการแก้ไขปัญหาในแต่ละประเทศก็ต้องแตกต่างกันไป ไม่มีสูตรสำเร็จ แต่ขอให้เน้นการ "เจรจา" และใช้ รูปแบบการ "สานเสวนา"

หลักที่เป็นสากลก็คือ ทุกอย่างต้องจบอย่างทั้งสองฝ่ายมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานการให้เกียรติกัน

เขียน 13 Nov 2008 @ 12:12 () แก้ไข 13 Nov 2008 @ 12:16, ()


ความเห็น (0)