อนุทิน 26546 - ธ.วั ช ชั ย

ฟังก์ชัน "ค้นหา" สงสัยจะไม่รับวรรณยุกต์ ค้นเรื่อง "ข้าว" แต่ได้เรื่อง "ข่าว"  แถมมาด้วย?!?

เอาใหม่... วรรณยุกต์ซ้อนกัน เครื่องเลยงง อิๆๆ

เขียน 13 Nov 2008 @ 10:23 () แก้ไข 13 Nov 2008 @ 10:26, ()


ความเห็น (0)