อนุทิน 26515 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

เขียนเอกสารต่างๆ เรียบร้อย ทั้งงานภาควิชาและงานสอน รู้สึกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่พอใช้ แต่จริงๆ ใช้ไม่ทันต่างหาก อยากมีหุ่นยนต์มาจดตามคำบอก

เขียน 12 Nov 2008 @ 23:14 ()


ความเห็น (0)