อนุทิน #26515

เขียนเอกสารต่างๆ เรียบร้อย ทั้งงานภาควิชาและงานสอน รู้สึกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่พอใช้ แต่จริงๆ ใช้ไม่ทันต่างหาก อยากมีหุ่นยนต์มาจดตามคำบอก

เขียน:

ความเห็น (0)