อนุทิน 2644 - ครูบา สุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์

พิจารณาเรื่องกับปรับสภาพที่นา

ให้มีปลา-ผักยืนต้น-ผักล้มลุก-ข้าว-หญ้า -ผลไม้

เขียน 01 May 2008 @ 13:22 ()


ความเห็น (0)