อนุทิน 2643 - ครูบา สุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์

  • ประเด็นการจัดอบรมในเดือนนี้
  1. แลกเปลี่ยนเรื่องสถานการณ์รอบๆตัว ชุมชน หน้าที่การงาน
  2. มองเรื่องกระแส ของขึ้น ของแพง การตั้งรับ ความเห็นทั่วไป
  3. แนวคิดที่จะปรับตัวเรื่องนี้ระดับรากหญ้า
  4. จัดสุนทรีเฮฮา ให้สมาชิกเล่าเรื่องดีๆ ที่ผ่านพบ และเรื่องที่อยากทำ
  5. หาหรือคุณหมอสุธีเรื่องการจัดกระบวนกร ในระดับผู้นำชุมชน ควรจะออกแบบประมาณไหนอย่างไร
  6. ภาคปฏิบัติ ระดับผู้นำชุมชน เรียนการจัดการดูแลต้นไม้ และสร้างบ้านด้วยไม้ไผ่ 1 หลัง
  7. ส่วนรายการพยาบาล แบ่งกลุ่มทำอาหาร คล้ายๆกับของบ้านแขนน ที่ภูเก็ต  เตรียมภาชะหม้อดิน ฯลฯ
  8. เรื่องพลังงานทดแทน  ทำเรื่องสำโรงเป็นหลัก
  9. เสนอแนวทางการปลูกป่าแบบยั่งยืนที่เหมาะสมชาวบ้านบ้านรายย่อย
เขียน 01 May 2008 @ 13:05 ()


ความเห็น (0)