อนุทิน 26406 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

@26396 ขอบพระคุณพี่แก้ว...ต่อบทสนทนาที่ได้รับ

ความโชคดี คือ การได้พบกับกัลยาณมิตร...ที่เป็นทั้งพี่ เพื่อน...การแบ่งปัน ใส่ใจ และช่วยเหลือ จริงๆ แล้วที่โทรพูดคุยด้วย เพื่ออยากทราบแนวคิดจากพี่แก้วต่อเรื่องราวที่ปรากฏขึ้นกับกะปุ๋มเท่านั้น... มีทางเลือกของชีวิตที่อยากดำเนินไป แต่ก็ไม่ใช่การดำเนินไปแบบโง่เขลา

สิ่งหนึ่ง...ที่ปรารถนาอยากเก็บเรื่องราวไว้ เพื่อไม่อยากก่อให้เกิดการเบียดเบียนต่ออารมณ์ของบุคคลอันเป็นที่รัก สภาวะนี้เราตั้งรับได้ สามารถเผชิญต่อสิ่งที่ปรากฏด้วยความกล้าหาญและเบิกบาน หากได้ถามว่ากลัวไหม...ได้ผ่านพ้นสภาวะนั้นมานานหลายปีแล้ว แต่มาถึงวันนี้อยากทำความรู้จักกันกับเขามากกว่า เป็นการทำความรู้จักกันเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ และเกื้อกูลกันเท่านั้นเอง

เขียน 11 Nov 2008 @ 18:03 ()


ความเห็น (0)