อนุทิน 26377 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

เริ่มต้นการ deploy เจ้าเว็บข่าว ปรากฎว่า ADSL กลับมีปัญหาเสียนี่ ช้าและ ssh หลุดเป็นว่าเล่น เฮ้อ...

เขียน 11 Nov 2008 @ 14:19 ()


ความเห็น (0)