อนุทิน 26372 - นางสาวมารียา เจ๊ะตำ

  ติดต่อ

เนื่องจากต้องรวบรวมเงินเพื่อจ่ายค่าเทอมปริญญาโท

และบังเอิญเป็นเงินเหรียญ

และจ่ายผ่านระบบตัดบัญชีธนาคาร

เพื่อความรวดเร็วในการฝาก

เหรียญห้าเหรียญสิบนับถุงละห้าร้อย

เหรียญบาทนับถุงละร้อย

ค่าธรรมเนียมการนับกรณีฝากสองพันบาทขึ้นไปคิดสองเปอร์เซนต์

จะได้ไม่ต้องหอบไปนับที่ธนาคารค่ะ

  เขียน:  

ความเห็น (0)