อนุทิน 26329 - กวิน

กวิน

สวัสดีครับ คนไม่มีราก  @26216 ขอบคุณนะครับ ที่ชอบ KM ถ้าว่างๆ กวินก็อยากชวน คนไม่มีราก ไปทำ KM แล้วต่อด้วย การไปกิน MK :)

สืบเนื่องจากบันทึก » การทำประกันชีวิตในทางโลก และทางธรรม วิเคราะห์กรณีโฆษณา ไทยประกันชีวิต ขอบคุณ คนไม่มีราก สำหรับนิทาน  อากงสอนหลาน กวินก็มีนิทานเล่าให้คนไม่มีรากฟังนะครับ เรื่อง มิตตวินทุกชาดก :)

เขียน 10 Nov 2008 @ 22:03 () แก้ไข 17 Nov 2008 @ 08:38, ()


ความเห็น (0)