อนุทิน 26315 - กวิน

กวิน

ในวิชาการเมืองการปกครองอาจารย์เคยถามว่า

Q: อบต. ย่อมาจาก อะไร?

นาย ก. : อบต. ย่อมาจาก อมทุกบาททุกสตางค์  หรือเปล่าครับ
นางสาว ข. : อบต. ย่อมาจาก องค์การบริหารส่วนตัว หรือเปล่าคะ

กวิน: อบต. นั้นย่อมาจาก องค์การบริหารส่วนตำบล อบต. ถือกำเนิดขึ้นมาก็เพื่อ ลดช่องว่างระหว่างรัฐและประชาชน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เพราะข้อเสียของระบบราชการคือทำงานล่าช้า ติดด้วยข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ระบบราชการทำงานโดยไม่หวังผลกำไร แต่หวังผลที่ความถูกต้องแม่นยำ และตรวจสอบได้  ผิดจากเอกชน ซึ่งทำงานเน้นที่ความรวดเร็ว เพราะผลกำไรนั้นวัดกันที่ความรวดเร็ว แต่ก็ให้ความสำคัญกับความถูกต้องแม่นยำเช่นเดียวกัน บางคนก็ว่าระบบราชการนั้นใหญ่โตเทอะทะเหมือน ไดโนเสาร์ (Dinosaur) เต่าล้านปี ด้วยเหตุนี้ อบต. จึงถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อ ลดช่องว่างระว่างรัฐและประชาชน อบต. จึงควรมีภาพลักษณ์ของความรวดเร็ว ติดต่อเข้าถึงได้ง่าย มีความโปร่งใสตรวจสอบได้  ควรแต่งกายง่ายๆ พูดจาง่ายๆ เพื่อให้ชาวบ้าน เช่น ตาสีตาสายายมียายมา เข้าพบได้ง่ายๆ

แต่การณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้น อบต. กลับมีเครื่องแบบราชการที่โก้หรู สร้างโครงสร้างการปกครองที่สลับซับซ้อน ติดขัดด้วยข้อราชการที่หยุมหยิม เช่นมีเลขาหน้าห้อง ต้องนัดต้องติดต่อล่วงหน้าชาวบ้านจะติดต่อราชการแต่ละที ก็ ต้องผ่านขั้นตอนนั้นขั้นตอนนี้ ซึ่งผิดเจตนารมณ์ดั้งเดิม ว่าด้วยเรื่องของ การกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ไปโดยปริยาย นอกจากนี้การทุจริตคอรัปชั่น (corruption) ยังเกิดขึ้นกว้างขวาง เพราะเงินก้อนมหาศาลซึ่งจัดสรรค์ให้แต่ละ อบต. นั้นคือสาเหตุหลัก เงินงบประมาณ ส่วนใหญ่ลงทุนไปกับ โครงสร้างขั้นพื้นฐาน (Infrastructure) เช่นถนน ตัดถนนให้ควายเดิน ควายมันยังไม่เดินเล้ย เพราะมันร้อนตีน ถามว่าเคยเกิดเป็นควายหรือจึงรู้ ตอบว่าไม่เคย แต่รู้ ด้วยเหตุนี้เอง ชาวบ้านจึงเรียก อบต. ว่า อมทุกบาททุกสตางค์  บ้าง เรียกว่า องค์การบริหารส่วนตัว บ้าง ก็ด้วยประการฉะนี้

ทบทวนความจำในวิชา การปกครองบ้านปกครองเมือง

เขียน 10 Nov 2008 @ 20:49 () แก้ไข 17 Nov 2008 @ 08:30, ()


ความเห็น (0)