อนุทิน 2630 - มะปรางเปรี้ยว

ดำเนินการ AAR แผนงานของสัปดาห์ที่แล้ว

พบปัญหาว่า การที่เราตั้ง BAR เอาไว้ แบบไม่มีเป้าหมายเป็นตัวเลข หรือตัววัดที่ชัดเจน ก็ทำให้เราทำ AAR ตัวเองยากเหมือนกัน

ก็เลยมานั่งคิดว่า จะทำ BAR ยังไง ให้ตรวจสอบตัวเองให้ง่ายขึ้น

เขียน 01 May 2008 @ 11:13 () แก้ไข 01 May 2008 @ 11:20, ()


ความเห็น (0)