อนุทิน 26286 - มะปรางเปรี้ยว

  • จัดโต๊ะเสร็จก็เที่ยงพอดี
  • ออกไปกินข้าวกันทั้ง Lab กลับมาประชุม aar-bar งานประจำสัปดาห์
  • จากนั้นก็คุยกับ อ.จัน ต่อเรื่อง thesis และงานที่ต้องทำ
  • ต้องหาหนังสือด้าน usability เพิ่มด้วย
เขียน 10 Nov 2008 @ 16:28 ()


ความเห็น (0)