อนุทิน 26265 - gibbo

  ติดต่อ

@26263
thai politics
"You must agree with me, shut your mouth!, especially when we disagree."

การเมืองไทย
"แกต้องฟังข้า ปิดปากให้สนิท ถ้าไม่เห็นด้วยกับเรา!"

  เขียน:  

ความเห็น (0)