อนุทิน 26263 - มัทนา

มัทนา

"...I will listen to you, especially when we disagree..."
"ผมจะรับฟังคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราขัดแย้งกัน" -
บารัก โอบามา

via bickboon

เขียน 10 Nov 2008 @ 12:42 ()


ความเห็น (0)