อนุทิน #26263

"...I will listen to you, especially when we disagree..."
"ผมจะรับฟังคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราขัดแย้งกัน" -
บารัก โอบามา

via bickboon

เขียน:

ความเห็น (0)