อนุทิน 26263 - มัทนา

  ติดต่อ

"...I will listen to you, especially when we disagree..."
"ผมจะรับฟังคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราขัดแย้งกัน" -
บารัก โอบามา

via bickboon

  เขียน:  

ความเห็น (0)