อนุทิน 26246 - ธ.วั ช ชั ย

ธ.วั ช ชั ย

สงสัยว่าลมหนาวแรกเริ่มมาเยือน

อากาศแห้ง ลมเย็นๆ พัดแรง

เขียน 10 Nov 2008 @ 07:42 ()


ความเห็น (0)