อนุทิน 26234 - หยั่งราก ฝากใบ

@26232  นมัสการค่ะ

"อนิจจา บางดวงใจไม่ภักดี  เนรคุณดั่งข้าวนี้ไม่มียาง ...."

สาธุค่ะ

เขียน 09 Nov 2008 @ 22:52 ()


ความเห็น (0)