อนุทิน 26231 - พระ มงคล มงคล ถีราวุฒิ

  ติดต่อ

วันนี้ไ้ด้นำคนไป ทอดกฐินวัดชัยมงคล ต.บ่อยา่ง,วัดเขาบ่อ ต.เกาะยอ,วัดขุนทอง ต.นาทับ,วัดกาญจนาวาส อ.จะนะ ถวายกฐินที่วัดกาญจนาวาส  พาคนกลับมาวัดสุวรรณคีรี พอส่งคนเสร็จเท่านั้นเอง ฝนมั่นตกเสียหาใหญ่ ตกตั้งแต่ 3 โมง จนถึงค่ำ

  เขียน:  

ความเห็น (0)