อนุทิน 26231 - พระ มงคล มงคล ถีราวุฒิ

วันนี้ไ้ด้นำคนไป ทอดกฐินวัดชัยมงคล ต.บ่อยา่ง,วัดเขาบ่อ ต.เกาะยอ,วัดขุนทอง ต.นาทับ,วัดกาญจนาวาส อ.จะนะ ถวายกฐินที่วัดกาญจนาวาส  พาคนกลับมาวัดสุวรรณคีรี พอส่งคนเสร็จเท่านั้นเอง ฝนมั่นตกเสียหาใหญ่ ตกตั้งแต่ 3 โมง จนถึงค่ำ

เขียน 09 Nov 2008 @ 22:21 ()


ความเห็น (0)