อนุทิน 26131 - wwibul

wwibul

@26117 ผมลองอนุมานจากตัวเลขสถิติอายุขัย, อายุเฉลี่ยการหง่อมหมดสภาพ และพัฒนาการทางการแพทย์ ได้ตัวเลขคร่าว ๆ ไม่เป็นทางการว่าจากนี้ไป ผู้สูงอายุชายหง่อมหมดสภาพ จะเพิ่มปีละ 3 % และผู้สูงอายุหญิงหง่อมหมดสภาพ จะเพิ่มปีละ 1.5 % จากฐานเก่าในปีก่อนหน้า แบบทบต้น

เป็นอัตราการเพิ่มที่น่าเป็นห่วง เพราะฐานส่วนที่แบกรับภาระ (ทั้งสังคม) จะมีแต่ลดลง...

เขียน 08 Nov 2008 @ 19:51 () แก้ไข 08 Nov 2008 @ 20:06, ()


ความเห็น (0)