อนุทิน 26099 - wwibul

wwibul
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อ่านข่าวสื่อไทยแล้วสลดใจ ยังเขียนข่าวแบบเข้าใจว่า "เมลามีนเป็นโปรตีนที่เป็นพิษ" อยู่เลย

สื่อมวลชนถ้าไม่ใส่ใจข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ให้มากกว่านี้  ก็ไม่ควรทำข่าววิทยาศาสตร์ให้เสียเวลา สารพิษปลอมปนแล้วเข้าใจว่าเป็นโปรตีน ก็แย่พอ ๆ ก็ความไม่รู้เรื่องวิทยาศาสตร์ที่ปลอมปนมาในรูปข่าววิทยาศาสตร์

บริโภคสารพิษ ตับไตวอดวาย บริโภคข่าวพิษ สติปัญญาวอดวาย

เขียน 08 Nov 2008 @ 09:51 () แก้ไข 08 Nov 2008 @ 20:00, ()


ความเห็น (0)