อนุทิน 26083 - นาง ลักษมี สารบรรณ

เช้านี้ตื่นแต่เช้า   ฝนตกปรอยๆ  ต้องรีบซักผ้า   เสร็จแล้วต้องไปจัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะการปรับปรุงวิธีการทำงาน   (SKILL OF JOB METHOD IMPROVEMENT) รุ่นที่ 2   วันที่ 2  ต้องจัดในวันหยุดราชการเหมือนเดิม  เพราะในวันราชการเราไม่สามารถเข้าร่วมได้ตลอดหลักสูตร  เนื่องจากเป็นวันที่ต้องเปิดบริการเต็มอัตราศึกเลยทีเดียว 

          วันหยุด   ก็เป็นวันยุ่งๆของผู้เรียน  กรรมการผู้จัด  นับว่าทุกคนเสียสละเวลาเพื่อมาเรียนรู้ ก็เลยเริ่มเรียนสายหน่อย  ลงทะเบียนเสร็จเริ่มเรียน 9.00 น

          ก็เป็นความภูมิใจอีกนั่นแหละกับการเสียสละ   การตื่นตัวและเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ของพวกเราชาว OPD  ลูกพระบิดา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

 

เขียน 08 Nov 2008 @ 06:42 ()


ความเห็น (0)