อนุทิน 26081 - จารุวัจน์ شافعى

ก่อนเลิกงาน (กลายเป็นเมื่อวานไปแล้ว) คุยกันว่า ทำไมในที่ประชุม (วานซืน)ไม่แย้งความเห็น ซึ่งเป็นผลให้ทีมวิจัยบางคนเกรงใจจะเข้าร่วมประชุมในวันนี้ รองคนใหม่บอกว่า รอให้ผมเป็นแย้ง ผมก็ตอบไปว่า ฐานะผมเปลี่ยนไปแล้ว ท่านนั่นแหละที่น่าจะเป็นคนแย้งมากกว่าผม ฮาฮา

แต่ผมก็สรุปให้ฟังว่า ถึงแม้ผมจะไม่ได้เป็นตำแหน่งบริหารใดๆ แล้วก็ตาม แต่ ความรั้นของผมยังเท่าเดิม ดังนั้นอย่าคิดว่าจะมาจูงจมูกผมได้ ฮาฮา

เขียน 08 Nov 2008 @ 00:36 () แก้ไข 08 Nov 2008 @ 00:37, ()


ความเห็น (0)