อนุทิน 26058 - wwibul

wwibul

วันนี้ง่วงมากทั้งวัน เข้านอนตั้งแต่หัวค่ำ แต่ตื่นขึ้นมา อ้าว สี่ทุ่มกว่าเอง เปิดทีวีดู มีรายการสัมภาษณ์คุณพงษ์เทพ ตั้งสกุล ก็นอนฟังไปเรื่อย ๆ เรื่องแนวคิดการตกแต่ง (decorate) เขาบรรยายตู้ที่ซื้อมา แล้วสะดุดใจกับประโยคว่า

"ออกแบบให้เรียบง่าย ยากกว่าออกแบบให้ซับซ้อน"

จริงของเขา อย่างเช่น เรื่องการออกแบบหน้าเว็บ เข้าเว็บมาไม่น้อย ที่สวยเรียบง่ายน่าใช้ในมุมมองของตัวเอง มีไม่มาก ไม่ถึง 10 % เอง (เช่น google, gotoknow) ที่เหลือ ซับซ้อน และถ้าโชคดีพอ ก็อาจใช้ประโยชน์ได้ด้วย บางแห่ง ยิ่งพัฒนาการ ยิ่งซับซ้อน ประโยชน์ใช้สอยก็ยิ่งน้อยลง (เช่น ระบบรายงาน F/S ฉบับละเอียดของ set.or.th ต้นปีนี้ปรับปรุงโฉมใหม่ สวยซับซ้อน แต่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ ต้องหันไปพึ่งสรุปแบบหน้าเดียวแทน ในขณะที่ปีก่อน ออกแบบดูจืด ๆ แต่ใช้งานได้ดีมาก)

เขียน 07 Nov 2008 @ 23:16 () แก้ไข 08 Nov 2008 @ 20:02, ()


ความเห็น (0)