อนุทิน 26049 - สี่ซี่

  ติดต่อ

วันนี้

ส่งเมลห้วข้อเรื่องของการสกัดความรู้ให้ อ.หมอแป๊ะเรียบร้อยแล้ว เหลือ Creative commons & plagiarism และแปลข่าว

สรุปแล้วงานยังไม่ลดลงเลย

เสาร์-อาทิตย์ติดสอนพิเศษ

  เขียน:  

ความเห็น (0)