อนุทิน 26048 - นาง ลักษมี สารบรรณ

วันนี้หน่วยผู้ป่วยนอกจัดโครงการอบรมการพัฒนาทักษะการปรับปรุงวิธีการทำงาน   (SKILL OF JOB METHOD IMPROVEMENT) รุ่นที่ 2   221454   โดยมีวิทยากรคนเดิมคือ : คุณอรนาถ เกษมวิชญ์: วิทยากรอิสระ   วิทยากรสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา   หลักสูตรนี้ปรับเป็นวันครึ่ง  เนื่องจากห้องอบรมไม่ว่าง  คณะแพทย์ฯกำลังปรับปรุงห้องประชุม  ห้องบรรยายที่มีอยู่นำไปปรับใช้เพื่อการเรียนการสอน  ทีมงานจึงขอใช้ห้องประชุมของสำนักงานหน่วยผู้ป่วยนอก 3  ซึ่งดูจะคับแคบไปหน่อย  แต่ก็อบอุ่นดี  รับผู้เข้าอบรมได้ไม่มาก  เป็นพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล  คลินิกละ 1-2 คน

        บรรกาศสนุกสนานมาก   วิทยากรเป็นกันเองกับทุกคน  ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ

          เห็นอย่างนี้แล้วอดดีใจแทนผู้รับบริการไม่ได้  จบหลักสูตรนี้แล้วคงจะมีการ lean ส่วนที่เป็น waste  แต่ add ส่วนที่เป็น value แทน

เขียน 07 Nov 2008 @ 21:44 () แก้ไข 08 Nov 2008 @ 06:22, ()


ความเห็น (0)