อนุทิน 26043 - ภูสุภา

0000001น้องมัท P  คะ ถ้าชื่อที่หญิงก็ได้ ชายก็ดี พี่นึกถึงคำนี้อีกคำ ไทยเขียนเป็น "เธียร" หรือ "เทียน"แต่ภาษาอื่น ๆ บ่ ทราบ ต้องค้นก่อน  (มีตัวอักษร ท,รและ น)

เขียน 07 Nov 2008 @ 20:39 () แก้ไข 07 Nov 2008 @ 20:40, ()


ความเห็น (0)