อนุทิน 26032 - กวิน

กวิน

พี่หมอ มัทนา @26024  อันยอง ฮาเซโย สวัสดีตอนเย็น ครับพี่

http://gotoknow.org/blog/kelvin/221400

โดยสรุปแล้ว

การที่มีผู้ใด หยิบยื่นบางสิ่งบางอย่างให้กับผู้หนึ่ง  ลึกๆ แล้วเขาก็ย่อมต้องการบางสิ่งบางอย่าง ตอบกลับ (interchange)  ซึ่งอาจจะไม่ใช่ในรูปแบบของตัวเงิน ก็เป็นได้ ดังเช่นกรณี ของแม่ต้อยใน โฆษณา เขาก็ย่อมได้รับ ความรัก ความอบอุ่นตอบกลับนั่นเอง ซึ่งสอดคล้องกับทรรศนะของนายผีที่ว่า  การให้ นั้นถ้าหากว่าให้แล้วยังหวังผลตอบแทน (มีตัณหา) สมควรที่จะเรียกว่าการ แลก มากกว่า และถ้าจะกล่าวว่า แม่ต้อยคือ นักลงทุนที่มุ่งหวังผลกำไร ก็ไม่น่าที่จะผิดนัก แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็น นักลุงทุน นั่นก็คือ หากเป็นการลงทุนในธุรกิจที่ขาวสะอาด ก็มักที่จะได้รับคำชื่นชม O_oวิเคราะห์

คนเราทุกคนนั้นมีโอกาส จน+ผัว/เมีย ทิ้ง+เป็นโรคมะเร็ง(ป่วยหนัก) จึงควรทำประกันชีวิต! นี่ล่ะคือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการโฆษณา

พุทธศาสนา นั้นสอนเรื่องการให้ทาน+การให้การช่วยเหลือมวลชนผู้ทุกข์ยาก ว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่การให้ทาน+การให้การช่วยเหลือมวลชนผู้ทุกข์ยากโดยมี ตัณหา เป็นสิ่งเร้านั้น ย่อมไม่ใช่ ชีวิตที่มีค่าอย่างแท้จริง  การทำประกันชีวิตในทางธรรม นั้นควรพยายาม ลด ละ เลิก กิเลสตัณหา ต่างๆ โดยการหมั่นพิจารณาถึง อริยสัจ 4 ดำเนินตามหลัก มรรคมีองค์ 8 เพื่อหนทางการดับทุกข์อย่างสิ้นเชิง ทำได้ดังนี้จึงจะถือว่าเป็นการ การทำประกันชีวิตในทางธรรมโดยจริงแท้

เขียน 07 Nov 2008 @ 17:22 () แก้ไข 17 Nov 2008 @ 08:40, ()


ความเห็น (0)