อนุทิน 26008 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เข้ามาจังหวัดเพื่อนำประกาศสอบราคามาส่งสถานีวิทยุและเขตพิ้นที่
  • จ่ายเงินค่ากล้องนิคอน งวดที่4แล้วมั้งใน10งวด
เขียน 07 Nov 2008 @ 12:56 ()


ความเห็น (0)