อนุทิน 25966 - มะปรางเปรี้ยว

  • วันนี้คุยกับ อ.จันเรื่อง เว็บ ม.อ. ทั้งวัน
  • ต้องปรับแบบสอบถามใหม่ เพิ่งทำเสร็จ
  • กำลังปรับสไลน์สำหรับการนำเสนอพรุ่งนี้อยู่
เขียน 06 Nov 2008 @ 22:06 ()


ความเห็น (0)