อนุทิน 25833 - season

season

ความเข้มแข็ง อีกแล้ว.....บอกกับตัวเองว่าต้องเข้มแข็งเท่านั้น ไม่มีข้อโต้แย้ง จากส่วนใดของหัวใจ

เขียน 05 Nov 2008 @ 21:24 ()


ความเห็น (0)