อนุทิน 25833 - season

  ติดต่อ

ความเข้มแข็ง อีกแล้ว.....บอกกับตัวเองว่าต้องเข้มแข็งเท่านั้น ไม่มีข้อโต้แย้ง จากส่วนใดของหัวใจ

  เขียน:  

ความเห็น (0)