อนุทิน 25832 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ทารกชาวไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความชุกของโรคนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะสูงที่สุดในโลก

 
เคยมีการวิจัยของศาสตราจารย์ นพ.อารี วัลยะเสวี และคณะ จากมหาวิทยา-ลัยมหิดล เมื่อประมาณ 40 ปีที่แล้ว
พบว่า ทารกชาวไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความชุกของโรคนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะสูงที่สุดในโลก 
http://www.md.chula.ac.th/thai/ การวิจัยโดยคณะผู้เขียน และคณะผู้วิจัยท่านอื่นๆ ในระยะต่อมา...
(ศ.นพ.เกรียง ตั้งสง่า, ศ.ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์  สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ และชีวเคมี  ศูนย์วิจัยโรคนิ่วไตและโรคระบบทางเดินปัสสาวะ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)

ก็พบว่าประชากรขาวไทยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ....

เป็นประชากรกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคนิ่วไต และนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ
ดังนั้น จึงน่าเป็นห่วงว่า หากประชากรหรือเด็กทารกในภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงกลุ่มนี้
รับประทานนมผงหรือผลิต-ภัณฑ์นมผงที่ปนเปื้อนสารเมลามีนติดต่อกันเป็นเวลานาน
ประชากรกลุ่มนี้อาจมีโอกาสง่ายขึ้นที่จะเกิดโรคนิ่วไตหรือโรคไตทำงานบกพร่อง

เขียน 05 Nov 2008 @ 21:14 () แก้ไข 05 Nov 2008 @ 22:46, ()


ความเห็น (0)