อนุทิน 25830 - บุณยกร

บุณยกร
  • ชัยชนะของ โอบามาคือชัยชนะของความหวัง Hope
  • คือชัยชนะของความเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ การเมืองใหม่ (Change) เห็นการเลือกตั้งที่ไม่มีการซื้อเสียง การทำหน้าที่ที่บริสุทธิ์ของเจ้าหน้าที่รัฐของอเมริกา ทำให้นึกถึงเมืองไทย(คนละเรื่อง ของเรามีแต่การทุจริต คดโกง) 
  • พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย คือความหวัง คือผู้นำทางการเปลี่ยนแปลง แล้วจะทำได้หรือ หากประชาชนคนไทยทั้งมวลไม่ร่วมด้วยช่วยกัน ...ประวัติศาสตร์โลกกำลังจะเปลี่ยนแปลง การเมืองโลกกำลังจะก้าวข้ามจากการเมืองเก่า เน่าเฟะ
  • ที่เต็มไปด้วยการโกงกิน การเอาประโยชน์ใส่ตน พวกพ้อง
  • สร้างอำนาจข่มเหงผู้คนไปทั่วโลก เหมือนนายจอร์จ  ดับเบิลยูบุช ที่เคยทำไว้กับชาวโลกที่เคยเป็นผู้นำอเมริกา..อเมริกา กับประเทศไทย
  • ก็มีจุดหมายเหมือนกัน คือความยุติธรรมของมวลมหาประชาชนในชาติ ในโลก  ขอเป็นกำลังใจให้ผู้นำความหวัง ความเท่าเทียม ความสุขสงบ  สันติภาพ มาสู่โลก ใบนี้  บารัค โอบามา

เขียน 05 Nov 2008 @ 21:04 () แก้ไข 09 Nov 2008 @ 22:30, ()


ความเห็น (0)