อนุทิน 25829 - Sasinand

Sasinand

@25823 ขอบคุณค่ะ  คุณ ธ.วั ช ชั ย คงชอบดอกไม้ไทยๆนะคะ หอมดีจริงๆค่ะ

พอดีไปอ่านเจอ  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน "ปิยมหาราชรำลึก" เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 51 ซึ่งมีการบรรยายพิเศษเรื่อง "การแพทย์ในอนาคต"โดย 3 นายแพทย์จากจุฬาฯ และสภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์, ศ.นพ.ธีรวัฒน์ เหมะจุฑา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ นพ.พิชิต ศิริวรรณ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย

นพ.ยงฯ ชี้ภาวะโลกร้อนไม่ทำให้โรคติดเชื้อระบาดมากขึ้นในเขตร้อน
แต่มีโอกาสแพร่กระจายสู่เขตหนาวมากขึ้น เพราะอากาศอุ่นขึ้น พร้อมเตือนให้ระวังโรคเก่าอุบัติซ้ำ และต้องเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน แนะให้มีสติ และอย่าตื่นตระหนกจนเกินไป
นอกจากนี้ยังพบอีกว่า เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น การระบาดของไข้เลือดออกจะลดลง
และหากมีจำนวนวันที่ฝนตกมากขึ้น ไข้เลือดออกก็ลดลงเช่นกัน ซึ่งอธิบายได้ว่า ยุงไม่ออกหากินในวันฝนตก และยุงน่าจะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมในการแพร่พันธุ์ ที่ไม่หนาวและไม่ร้อนจนเกินไป
เข้าใจผิดมาตลอดว่า ฝนชุก ยุงจะชุมนะคะ
 

เขียน 05 Nov 2008 @ 20:54 () แก้ไข 05 Nov 2008 @ 23:09, ()


ความเห็น (0)